Tidningen Mässnytt
Postadress:
Box 305
441 26  Alingsås
Besöksadress:
Ledet 7, Östads Säteri

Telefon: 070 896 23 95
info@massnytt.net
Ansvarig utgivare,
Franclin Perlitz
info@massnytt.net
Redaktionsansvarig och foto,
Bertil Bredelius
bertil@massnytt.net
Pr & Info ansvarig,
Dan Meijer
dan@massnytt.net
Medarbetare frilans,
Björn Svensson
CH Martinsson
m fl.
Vad händer inom Din marknad?
Tidningen Mässnytt är en publikation från City Reklam och utkommer i samband med några av landets största fackmässor och innehåller uppföljning av respektive mässa med företagspresentationer, branschnyheter och de absolut senaste tekniska landvinningarna.
Tidningen Mässnytt är en helt fristående och oberoende publikation och är ej knuten till någon mässarrangör.
På denna sida återfinns tidigare utgivningar av Mässnytt. Välj vilken mässa Du vill besöka.

Är Du själv utställare?
För mer information eller bokning av utrymme i tidningen kontakta oss, info@massnytt.net